דירה בכפר סבא, הגוזלים עזבו את הקן, וההורים משפצים

דירה בכפר סבא, הגוזלים עזבו את הקן, וההורים משפצים