בית פרטי ברמת חן מקימים בית בשכונה בה גדלו

בית פרטי ברמת חן מקימים בית בשכונה בה גדלו